Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Senioři online

Cyklus besed pro seniory pokračuje v květnu každé úterý od 18 hodin.

Zcela nový a výjimečný způsob jsme volili pro realizaci preventivních besed cílených k seniorům.

Vzhledem k pandemii jsme alternativně využili možnosti online aktivit a připravili dvouměsíční
cyklus preventivních besed, který byl zahájen 13. dubna 2021. Zúčastnění se tak již mohli při první
besedě dozvědět zajímavosti o službě Policie ČR. Při druhé besedě bylo přiblíženo, jak se senior
může bezpečněji pohybovat v silničním provozu a znovu jsme zmínili zásadnost užití reflexních
prvků chodců či cyklistů. Třetí beseda nesla název „důvěřuj, ale prověřuj.“ Senioři se bohužel často
stávají také obětí podvodů. Preventista ozřejmil, jak rozpoznat podezřelé okolnosti i lsti a hlavně,
jak na ně správně reagovat.
V květnu jsou pro zájemce z řad seniorů připravena další bezpečnostní témata i mnoho
zajímavostí. Zájemci se mohou k besedám přihlásit každé úterý od 18 hodin. Preventista
posluchačům například při přednášce poradí, jak se nestát obětí majetkové trestné činnosti
páchané na seniorech. Odložená kabelka v košíku či automobilu, peněženka v otevřené kabelce,
ale i řetízek se mohu stát snadnou kořistí. Preventisté doporučí, jak předcházet rizikovým situacím.
Posluchači se rovněž dozvědí, jak bezpečněji komunikovat prostřednictvím internetu. Ovšem
nezapomněli jsme ani na zajímavosti a „tajemství kriminalistiky“ či virtuální procházku Muzeem
Policie České republiky s komentářem o policejní historii.

Květnová témata besed pro seniory:

  • 4. května 2021 – bezpečná komunikace seniorů na internetu
  • 11. května 2021 – tajemství kriminalistiky
  • 18. května 2021 – jak příležitost dělá zloděje – nejčastější majetková trestná činnost páchaná na seniorech
  • 25. května 2021 – virtuální procházka Muzeem Policie České republiky

Výjimečný cyklus preventivních besed pro seniory je realizován ve spolupráci oddělení prevence
Policejního prezidia ČR a oddělení prevence Krajského ředitelství policie Moravskoslezského
kraje. Online besedy je možné uskutečnit díky vstřícnosti obecně prospěšné společnosti „Právě
teď!“. Zájemci naleznou informace, jak se k jednotlivým přednáškám připojit na webu
www.prave-ted-ops.cz . Dubnové besedy s jednotlivými preventivními tématy lze zhédnout na
YouTube prave-ted-ops.cz.

O zahájení cyklu jsme informovali https://www.policie.cz/clanek/seniori-online.aspx