Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Charitní odlehčovací služba jede stále dál

Charita Frýdek-Místek nabízí široké spektrum sociálních služeb, jejichž cílem je
především umožnit jednotlivým skupinám osob pomoc se zvládáním jejich
životních situací.

Jednou z těchto služeb, kterou naše Charita nabízí je i pobytová odlehčovací služba.
Jedná se o službu, jejímž účelem je umožnit osobám, které pečují o své blízké, čas
pro odpočinek, vyřízení si svých osobních důležitých záležitostí a možnost
regenerace. Zaměstnanci naší pobytové odlehčovací služby se při tom snaží vyjít
každému jednotlivému klientovi vstříc a poskytnout mu obdobné podmínky, které
má při pobytu v domácím prostředí, včetně jeho návyků a zvyklostí.
Klienti této služby si můžou zpříjemnit čas trávením terapeutických, výchovných a
vzdělávacích činností, stejně tak jako hraním her, vařením, sledováním TV, pobytem
na zahradě či čtením oblíbených knih. Naše pobytová odlehčovací služba je velmi
vyhledávaná pro svůj osobní přístup, čemuž svědčí i stále se k nám vracející se
klienti.

Kapacita této služby zahrnuje celkem 12 lůžek a jedná se o službu placenou.
Vzhledem k současné, již přes rok trvající, nepříznivé pandemické době víme, jak je
pro mnoho osob, pečujících o druhé, tahle doba náročná a vyčerpávající. K tomu,
aby Vaši blízcí mohli nabrat nové síly, Vám tak nabízíme možnost strávení určitého
času u nás.

Pokud je Vám tedy 45 let a více a jste osobou, která potřebuje zajistit dočasnou
osobní péči tak, aby Vaši rodinní příslušníci či osoby Vám blízké mohly načerpat
nové síly, případně si vyřídit své osobní záležitosti, pak se na nás můžete obrátit.
Služby naší pobytové odlehčovací služby Vám můžeme poskytnout v rozsahu 3
měsíců s možností opakování během kalendářního roku. V případě nutnosti Vám
může být tato služba prodloužena max. o 1 měsíc. Samotnému poskytnutí služby
předchází návštěva u Vás, tak abychom se seznámili s budoucím klientem a jeho
prostředím a zvyklostmi a mohli mu jej v maximální možné míře zajistit po dobu
služby u nás. Pomoc s osobní hygienou, stravováním, kontaktem se společenským
prostředím a ubytováním je pak samozřejmostí.

Charitní odlehčovací služba tak pro své velmi příjemné domácí prostředí umožňuje
klientovi plnohodnotně zajištěný pobyt pro chvíle, kdy jeho blízcí, tj. osoby o něj
pečující, potřebují nabrat novou energii, případně si obstarat své osobní záležitosti.
Pokud Vás zaujala možnost využití naší pobytové odlehčovací služby, stejně tak,
jestliže máte jakékoliv další dotazy k této službě, pak se na nás neváhejte obrátit.