Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Finanční poradna – OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST

Povinné ručení na život – OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST
Vyjet autem na silniční komunikaci bez platného povinného ručení by snad už dnes
nenapadlo nikoho. Škody, které může řidič dopravního prostředku spáchat, si dovedete
představit a že základní limit povinného ručení 35 / 35 mil. Kč nemusí stačit si naštěstí více a
více uvědomujeme a základní limit už si většina řidičů nesjednává.

Příběh, který nemá řešení
Mnou způsobená škoda na zdraví někomu jinému mým automobilem, může znamenat
náhradu ve výši přesahující 10.000.000,- Kč. Tady je to jasné. Pro tento případ musím mít
sjednané pojištění tzv. povinné ručení, které mně ochrání, abych neměl existenční problémy.
Tak vysokou škodu nemusím nahradit prodejem svého domku.
A co, když takovou škodu způsobím jako chodec nebo ji způsobí někdo z mé rodiny? Tady to
jasné není! Povinné ručení se na tento případ nevztahuje. Výše škody může být také
10.000.000,-Kč. Jak takovou škodu nahradím, mám na ni peníze? Mám sice pojištěnou
odpovědnost za škodu v občanském životě. Ale kolik za mě pojišťovna zaplatí? Mám
pojistnou smlouvu s nejvyšším možným plněním ve výši 500.000,- Kč (to je nejčastější
pojistná částka). Takže mi chybí 9,5 miliónu. Co dál? Budu muset prodat dům za 4 milióny.
Kde vzít zbylých 5,5 miliónů? Nic jiného na prodej nemám. Zkusím si půjčit. Kdo mně ale
půjčí? Jak dlouho budu půjčku splácet? Začínají mně a mé rodině existenční problémy!
Takový životní příběh nemá řešení!
Podobná životní situace, kdy budu odpovědný za takovou škodu, může nastat třeba v
případech, že ji:

● způsobím jako cyklista,
● způsobí moje dítě,
● jako majitel nemovitosti,
● způsobí moje zvíře atd.

Proto je důležité odpovědně sjednat odpovědnost za škodu v občanském životě s pojistnou
částkou, která mně ochrání!

Pojištění na blbost ochrání celou rodinu
Lidově se tomuto pojištění říká pojištění „na blbost“ a v praxi má ochránit rodinu, která je
v rámci 1 ceny pojištěná (rodiče + studující děti mající stejné bydliště) proti škodám
způsobeným dalším osobám, jak na zdraví, tak na majetku a financích.

Srážka lyžaře v Alpách za 8 miliónů korun
Se změnou občanského zákoníku se i u nás začínají prudce zvyšovat částky, které poškození
požadují po viníkovi. V zahraničí však funguje běžně vymáhání škod od viníka a v roce 2017
došlo k několika případům, kdy i čeští turisté museli platit miliónové odškodné. Známý je
případ, kdy český lyžař srazil ve švýcarských Alpách obchodníka na burze a odškodné, které
musel hradit za újmu na zdraví, se vyšplhalo k 8 miliónům korun. Přitom nejde o nic
výjimečného a i v těchto částkách jde o desítky případů ročně. Bohužel i na českých
sjezdovkách umírá ročně pravidelně zhruba 20 lyžařů.

Znáte cenu lidského života?
Dnes soudy v případě újmy na zdraví vychází z ceny lidského života, který je vypočten
vzorcem 400 x průměrná statistická mzda za předchozí kalendářní rok, tedy přibližně 14 mil.
Kč. Specialistům Českého institutu finanční odpovědnosti se před několika lety podobné
odškodnění podařilo pro poškozeného získat. V té době šlo o plnění z povinného ručení
viníka, kde by i minimální limit stačil. V případě, že by však újma na zdraví, i když je nechtěná,
byla způsobena v běžném životě, 95% lidí by zjistilo, že mají nedostatečně nastavenou
pojistnou částku odpovědnosti a z pojistky uspokojí poškozeného pouze v jednotkách až
desítkách procent.
Pokud někomu nechtěně způsobíme škodu, může to mít důsledky i v psychické rovině, byla
by škoda, aby viník zruinoval i svou rodinu, přišel o veškerý majetek a zbytek života splácel
dluh, proti kterému se dá dnes za pár korun pojistit.

Jaké možnosti pojišťovny nabízí? Na co dát pozor!
Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě lze sjednat samostatně, nebo v rámci
připojištění majetku nebo životního pojištění, kdy je většinou sazba zvýhodněna oproti
samostatné smlouvě. První, čeho byste si měli všímat je pojistná částka za škody celková a
poté rozepsána za škody na zdraví, věci, finanční. Další důležitý údaj může být tzv. sublimit
na 1 pojistnou událost. Pojištění, kde sice máte opticky vysokou pojistnou ochranu 10 mil.
Kč, vám může být na nic, pokud je zde sublimit 1 mil. Kč. V praxi způsobíte škodu za 2 mil. Kč,
ale od pojišťovny dostanete zaplaceno pouze 1 mil. Kč a druhý milión musíte hradit ze svého.
Územní rozsah je také údaj hodný ohlídání. Některé pojišťovny Vás pojistí pouze v rámci ČR,
jiné nabízí odpovědnostní pojištění v celé Evropě / Světě. Vždy volte co nejširší rozsah, neboť
při odjezdu na dovolenou nemusíte toto riziko zvlášť za daleko vyšší peníze připojišťovat. A
navíc to známe všichni, před odjezdem na dovolenou jsou jiné priority, než řešit pojištění
odpovědnosti.
Co by si měl každý zájemce o toto pojištění přečíst jako první, jsou ve spleti pojistných
podmínek, zvláštních, doplňkových a speciálních pojistných podmínek přečíst je kapitola
VÝLUKY.
Zajímavé je, že bez odpovědnostního pojištění „povinného ručení“ by nevyjel jediný řidič,
zatímco bez odpovědnosti za život vyjíždí většina. Riziko za škody, které můžete způsobit je
srovnatelné.

Kolik budu platit za dvacetimiliónovou odpovědnost?
Mnoho klientů má smlouvu s pojistnou částkou 500.000 Kč a platí za ni kolem 200 Kč ročně.
Dvacetinásobné, či ideálně čtyřicetinásobné krytí by mělo stát tedy logicky o tolik více, tedy
4000 Kč u limitu 10.000.000 Kč, či 8.000 Kč u limitu plnění 20.000.000 Kč. V praxi však výše
pojistného neroste v násobcích, neboť pravděpodobnost takto vysokých škod je daleko nižší,
nežli vrazit v obchodě do regálu a rozbít zboží za 2 tisíce, polít kolegovi notebook kávou
apod. Násobně vyšší limity tak rostou již pouze o jednotky, maximálně desítky procent,

přičemž krytí se zvedá o stovky. Na příkladu jedné z pojišťoven si ukážeme ceny za různě
vysoké limity.

2 mil. Kč = 600 Kč ročně (nedostatečné zabezpečení)
10 mil. Kč = 1100 Kč ročně (minimální zabezpečení)
20 mil. Kč = 1500 Kč ročně (optimální zajištění odpovědnosti)

Základní limit je v dnešní době nedostatečný a rozhodně jej nelze doporučit. Limit 10 mil. Kč
je sice řádově vyšší, ovšem rozdíl mezi 10 a 20 mil. je pouhých 400 korun ročně, nebo chcete-
li 1 čepované pivo měsíčně za + 10 mil. Kč krytí navíc. Z příkladu je tedy evidentní, že se
nevyplatí uspořit desetikoruny měsíčně! I nejdražší varianta v příkladu vyjde cca na 130
korun měsíčně a v této ceně není pojištěn pouze plátce smlouvy (pojistník), ale celá rodina,
tj. nejčastěji manželé a studující děti do 26 let, registrovaní partneři, druh a družka, někdy i
prarodiče, pokud mají stejné trvalé bydliště.
Zároveň je třeba počítat s tím, že škody, které si v rodině způsobíte navzájem, jsou
automaticky ve výlukách u všech pojišťoven. Pokud vám např. vaše dítě rozbije nový mobil,
z odpovědnostní pojistky si nový nekoupíte, byť už i toto riziko lze např. u ČSOB pojišťovny
při poj. majetku zahrnout.
Novinkou je možnost sjednání spoluúčasti, v podobném principu jako známe u havarijního
pojištění a pojištění nemovitostí. Pokud nebudete své pojišťovně hlásit každou prkotinu,
dostanete slevu na pojistném. Spoluúčast, na rozdíl od jiných typů pojištění, není většinou
minimálně x tisíc, ale maximálně např. 10.000 Kč, aby Vás 15% spoluúčast z 10 miliónové
škody nepřivedla i tak na mizinu. S tímto limitem víte, že hradíte z každé škody z vlastní kapsy
oněch 15%, nikdy však ne více než 10.000 Kč. Tyto limity jsou u pojišťoven odlišné.

Příklady, kdy pojištění odpovědnosti pomohlo

● Dítě způsobilo při hře na trampolíně v parku nechtěně mnohačetnou zlomeninu
jinému dítěti – plnění 75.000 Kč.

● Při smeči na herní konzoli vyletěl hráči z ruky ovladač a známým rozbil televizi –
plnění 13.000 Kč.

● Při napouštění vany přišla nečekaná návštěva. Vytopení sousedů – plnění 170.000 Kč.

● Cyklista vážně zranil psa. Náklady na veterinární péči – plnění 80.000 Kč.

● Pes, který se vyškubnul svému majiteli z vodítka, vběhnul nečekaně do vozovky a
zapříčinil dopravní nehodu 2 aut, vážně se zranily 3 osoby – plnění 820.000 Kč.

● Lyžař v Alpách vážně zranil 2. lyžaře – plnění 8.000.000 Kč.

● 25 letý muž zůstal po nehodě upoután na invalidní vozík. Dosavadní plnění
z odpovědnostního pojištění za bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na
výdělku a náklady na péči o něj již dosáhly přes 20.000.000 Kč a předpokládá se
postupná výplata dalších až 30.000.000 Kč (formou měsíční renty).
POZOR – limit 500.000 Kč rozhodně nebude na vážné újmy stačit!
Cena za pojištění odpovědnosti půjde nahoru.

Pojišťovny postupně reagují na nutnost zvýšených limitů a upravují horní limity pojistného
plnění. Se sjednáním odpovědnostního pojištění na vyšší částky se rozhodně nevyplatí otálet.
Tak, jak bude přibývat množství vyplacených odškodnění a průměrné částky, poroste i cena
za připojištění odpovědnosti. Již za pár měsíců nemusí uvedené částky na takto vysoké
zajištění stačit, proto zahloubejte v šuplíku, kde máte pojistky a zkontrolujte limit pojištění
odpovědnosti! Pokud vyrážíte na zahraniční dovolenou, tím spíše tuto oblast řešte a řádně
zajistěte!
Máte-li zájem zkonzultovat se specialisty sociálního podniku Český institut finanční
odpovědnosti a.s. odpovědnostní pojištění pro vás a vaši rodinu, nebo poradit v jakékoliv jiné
oblasti týkající se financí i pojištění, neváhejte se nás obrátit na www.cifo.cz, info@cifo.cz.
Přejeme všem, ať se jim neštěstí na cestách vyhýbá a pokud už nějaká nepříjemnost přece
jen nastane, ať mají v předstihu vše dobře ošetřeno. Jsme na vaší straně.
Autor: Petr Olašin, olasin@cifo.cz, tel. 736 472 120, ČIFO – Český institut finanční odpovědnosti a.s.,
www.cifo.cz