Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

HZS MSK – Advent a oslavy konce roku

Advent přichází

Začíná období adventu, které je neodmyslitelně spjato s používáním svíček. Domácnosti jsou
v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo
závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů dochází každý rok
v období adventu k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořící svíčky umístěné
na adventním věnci. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při
manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každý adventní
věnec je určen k zapalování.

Při pořizování adventního věnce je tedy potřeba zjistit, zda se jedná pouze o dekorativní
adventní věnec, na kterém se svíčky nezapalují nebo je adventní věnec upraven tak, aby při
dodržení bezpečnostních pravidel nedošlo k zapálení chvojí a dekorace umístěné na
adventním věnci. Na první pohled se věnec určený k zapalování liší od dekorativního tím, že
je svíčka oddělena od chvojí nehořlavou podložkou. Toto však nelze vztáhnout paušálně na
každý adventní věnec, proto vždy před koupí zkontrolujte návod, který by měl být ke
každému adventnímu věnci připojen.

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude adventní věnec se zapálenými svíčkami
umístěn. Zapálený adventní věnec umístěte na nehořlavou podložku. Rozhodně není vhodné
umístit adventní věnce tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým
vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon do
blízkosti svíčky, do blízkosti sedacích souprav nebo na police a skříně, kde může dojít
k rychlému rozšíření případného požáru. Dávejte také pozor domácí zvířata nebo děti, které
mohou při hře snadno převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.

Zapálené svíčky na adventním věnci stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez
dozoru. I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody jako třeba zapomenutí klíčů nebo
zaseknutému zámku protáhnout na delší dobu, během které se případný požár snadno rozšíří
na celý byt. Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.

 

Oslavy konce roku

Blíží se závěr roku a s ním i čas silvestrovských oslav. S nimi také přichází řada
nebezpečí, zejména proto, že se samozřejmě jejich příprava neobejde bez obstarání tzv.
zábavné pyrotechniky.

Největší nebezpečí představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické
výrobky, proto používejte pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak ji
obsluhovat a skladovat.

Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraněním nebo škodám na
majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu (nikdy ne v blízkosti topení, kamen nebo
jiných zdrojů tepla) a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů veškerý hořlavý
materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit. Vždy dodržujte návod
výrobce. Při manipulaci nemiřte na sebe ani na ostatní osoby. Neodpalujte pyrotechniku
z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy na volném prostranství,
v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů (použití
pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno). Nesbírejte
nevybuchlé petardy a nesahejte na ně. A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod
vlivem alkoholu.

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na domácí zvířata. Uvědomme si, že zvířata
velice bolestně vnímají zvukové projevy při odpálené pyrotechnice, když např. pes má oproti
člověku asi 16x citlivější sluch. A stres, strach, agrese nebo pokusy o útěk našich domácích
mazlíčků jsou ty nejmenší následky našich veselých silvestrovských oslav.

por. Ing. Dalibor Kubátka

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
pracoviště POOKŘ
Pavlíkova 2264
738 01 Frýdek-Místek