Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Informace k probíhající Změně č.1 územního plánu Krásná

Vážení občané, informujeme Vás o stavu pořizované Změny č. 1 územního plánu Krásná. Aktuálně se stále nacházíme v její 1.etapě, a to konkrétně ve fázi prověření navržených změn z hlediska možných vlivů na životní prostředí. Dokončení 1. etapy zpracování změny a předání dokumentace pořizovateli předpokládáme do konce roku 2020. Lze tedy předpokládat zahájení projednávání změny s dotčenými orgány v lednu 2021. Zahájení projednávání bude oficiálně oznámeno prostřednictvím úřední desky, návrh změny bude mj. zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na webu obce.