Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Informace pro chovatele hospodářských zvířat a včel v CHKO Beskydy

Stejně jako v předešlém období, tak i letos dochází v CHKO Beskydy a v jejím okolí k občasným škodám,
které působí velké šelmy na hospodářských zvířatech a včelstvech. Proto bychom chtěli chovatelům
připomenout postup při vyřizování náhrad škod a prevenci škod. Obracíme se v této záležitosti na Vás
s doporučením, zda byste mohli zveřejnit v mediálních prostředcích Vašeho města/obce níže uvedené
informace.
CHKO Beskydy je evropsky významná lokalita velkých šelem – žijí zde rys ostrovid, medvěd hnědý a vlk
obecný. Tyto druhy jsou celoročně chráněné podle evropské legislativy, zákona a ochraně přírody a krajiny
a podle zákona o myslivosti. Škody, které způsobí, hradí stát podle zákona č. 115/2000Sb. Dle toho zákona
se nahrazuje škoda způsobena vybraným živočichem na životě nebo zdraví fyzické osoby, vymezených
domestikovaných zvířatech (skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, koně, osli a jejich kříženci,
králíci a kožešinová zvířata), psech sloužících k hlídání vybraných domestikovaných zvířat, rybách
(chovaných v rybnících, sádkách, rybích líhních a odchovnách, klecových odchovech, pstružích farmách) a
ryby v rybařských revírech, včelstvech a včelařských zažízení, nesklizených polních plodinách, trvalých
porostech, uzavřených objektech (budova, ohrada, dvůr, oplocení) a movitých věcech v uzavřených
objektech za předpokladu splnění podmínek stanovených tímto zákonem.
Na území CHKO Beskydy je třeba nahlásit škodu do 48 hodin od jejího zjištění na pohotovostní číslo
Správy CHKO Beskydy: 731 568 413.
Pověření pracovníci provedou bezodkladně šetření ke zjištění původce škody. Před jejich příchodem by měl
poškozený udělat co nejčerstvější fotografie škody, neměl by s mrtvými zvířaty hýbat a nalezené pobytové
znaky šelmy (stopy, trus) by měl zajistit před zničením. U poškozených úlů po provedení fotodokumentace
může dát včelstva dohromady. Šelmy se rády vracejí na místo, kde byly úspěšné, proto je vhodné přemístit
zbylá zvířata blíže k trvale obývanému domu nebo je alespoň po několik dalších týdnů zavírat na noc do
pevného přístřešku (chléva, košáru), případně do menší dvojité ohrady (např. vnitřní pevná dřevěná ohrada
a o cca 1 m dále vnější plot ze síťového elektrického ohradníku). Není-li možné zvířata přemístit a sehnat
každou noc na malý prostor (obehnaný síťovým elektrickým ohradníkem), lze je hlídat na místě přes noc ve
vozidle (stát poblíž zvířat v autě a občas z něj vyjít a plašit (blikat světly, mluvit a jinak výstražně signalizovat
do tmy). Doplňkově lze na zrazení šelem požít zapnuté radio s mluveným slovem na opačné straně pastviny,
případně světelné majáčky a jiné plašiče, které se používají na zabezpečení domů a majetku.
Zejména vlci občas napadají nedostatečně zabezpečené ovce, kozy a malá telata V Beskydech dochází
k útokům vlků na hospodářská zvířata ponechána na odlehlých pastvinách v pastevní sezóně ve dne i v noci
sama, bez dozoru člověka nebo psa. Pastviny jsou obvykle oploceny dřevěnými ohradami nebo lankovým
elektrickým ohradníkem do 1 m nad zemí, které vlci snadno překonají. I když chovatelé obdrží za usmrcená
zvířata finanční náhradu, je v jejich v zájmu i v zájmu ochrany vlků předcházet škodám a nezvykat vlky na
ovce, jako na lehce dostupnou kořist. K účinnějšímu zabezpečení pastviny se doporučuje síťový elektrický
ohradník o výšce 130 cm, s dostatečně silným zdrojem – napětí alespoň 5 kV, vybíjecí proud min. 5 J.,
výška vodiče u země do 10 cm. Ohradník je třeba udržovat funkční, jinak by ho vlci mohli překonat, např.
podlézt. Vhodné je ohradu ještě zvýšit na výšku 150 cm – tj. cca 20 cm nad síťový ohradník instalovat ještě
jednu řadu lankového ohradníku, případně oplocení jen opticky zvýšit umístěním výrazného pásku. Při
chovu většího počtu zvířat je jako nejvhodnější prevence škod doporučována ochrana pomocí velkých
pasteveckých psů (1pes na cca 50 ovcí, vždy min 2 psi) v kombinaci s elektrifikovanou ohradou.
Pro medvědy jsou neodolatelné úly a včelíny volně umístěné u lesa nebo uprostřed lesních porostů.
Medvědí škodu na včelstvech je třeba pro vyřizování náhrady rovněž nahlásit do 48 hod. od zjištění na
výše uvedené pohotovostní číslo. Vhodná prevence je oplocení úlů elektrickým ohradníkem do výšky cca
150 cm od země a ve vzdálenosti asi 1 m od úlů. Úly lze umístit také do klece, alespoň 1 metr od pletiva
(aby na ně medvěd nedosáhl) a mít dobře vyztuženy podlahu i strop tak, aby unesly váhu 300 kilo (medvěd
po kleci může skákat, páčit spoje apod.). Klece lze nechat vyrobit z kari sítí či roxor o tloušťce (průměru)
alespoň 25mm.
Zájemcům poskytne Správa CHKO Beskydy bližší informace.

 

Děkujeme za spolupráci.
S pozdravem
Mgr. František Jaskula
ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO PRACOVIŠTĚ

 

Odkazy na některá doporučení na internetu:
https://www.navratvlku.cz/prevence-doporuceni-k-ochrane-zvirat-v-nemecku/

https://vydry.org/wp-content/uploads/2016/03/Ochrana-hospod%C3%A1%C5%99sk%C3%BDch-zv%C3%AD%C5%99at-p%C5%99ed-velk%C3%BDmi-%C5%A1elmami_Bojda-Michal.pdf