Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Jak předcházet problémům s drogami u dětí

Součástí dnešního života jsou, ať se nám to líbí či nikoliv, drogy. Obecně známým faktem v
oblasti drogové problematiky je skutečnost, že narůstá počet drogově závislých osob a že se
snižuje věk těch, kteří do kontaktu s drogou přicházejí. Obsahem tohoto článku je několik
preventivních rad určených rodičům, jak předcházet problémům s drogami u dětí, jakým
změnám v chování dětí by měli věnovat pozornost či kam se v případě potřeby obrátit s
žádostí o radu.
Co se v prevenci problémů působených návykovými látkami u dětí osvědčilo?

 • O drogách s dětmi mluvte – cigarety, alkohol, marihuana nebo jiné návykové látky se
  mohou objevit např. ve škole či při volnočasových aktivitách.
 • Buďte sami dětem dobrým příkladem.
 • Děti podporujte v jejich zájmech a koníčcích.
 • Naslouchejte dětem, nepodceňujte je.
 • Důvěřuje jim a pěstujte v nich jejich vlastní sebedůvěru.
 • Učte je, jak se bránit negativnímu vlivu ostatních kamarádů, známých…, naučte je
  říkat „Ne, nechci“, pokud jim drogu někdo nabídne.
 • Vzdělávejte se v této oblasti, ať jste schopni dítěti podat správné informace, především
  o rizicích, kterou jsou s jejich užíváním spojeny.

Jakým změnám v chování dítěte věnovat pozornost? Především těm z níže uvedených, které
se opakují nebo se objevují společně.

 • Zhoršení školního prospěchu.
 • Noví přátelé a známí, omezení kontaktu s těmi „starými“.
 • Změny nálad, podrážděnost, nepředvídatelné reakce.
 • Lhaní, snížená sebedůvěra.
 • Únava, zvýšená potřeba spánku.
 • Zanedbávání zevnějšku, snížení hmotnosti.
 • Doma se začne ztrácet alkohol, cigarety, léky, peníze nebo hodnotnější věci.
 • Pozdní návraty domů, útěky z domova.

Kde se o této problematice můžete poradit?
Prevenci, poradenství a léčbu v oblasti závislostí poskytuje v České republice mnoho center.
Existuje několik možností, kde se s odborníkem poradit:

 • Kontaktní centra – pomáhají závislým uspořádat si život, poskytují psychologickou
  péči, pomohou se zajištěním zdravotního dohledu.
 • Adiktologické ambulance – věnují se terapii závislosti, nastavují podmínky pro
  dlouhodobou spolupráci.
 • Specializované ambulantní služby – soustředí se na léčbu závislosti a jejích
  zdravotních důsledků, využívá se zde například substituční terapie (braní původní
  drogy je nahrazeno lékařsky předepsaným užíváním látky s podobnými účinky a
  vlastnostmi, avšak s výrazně menšími riziky).
 • Denní stacionáře – poskytují psychologickou pomoc.
 • Poradny pro rodiče – jsou určeny rodinným příslušníkům závislých osob, pomáhají

urovnávat vzájemné vztahy a dávají podporu v obtížené životní situaci.
V lékárnách jsou také dostupné testy na pro detekci drogy, v ceně okolo 150,-Kč, v závislosti
na výrobci. Testy se provádí z moči. Toto testování je pouze orientační. Přesný výsledek
poskytne laboratorní vyšetření, o kterém se můžete poradit s pediatrem.

Rodiče mohou svým působením v rodině přispět velkým dílem k tomu, že dítě bude samo
schopno vyhodnotit tuto problematiku jako natolik závažnou, že drogám ve vlastním životě
nedá žádnou šanci.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence
27.2.2021