Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce

„Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro
potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce“

Registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731

Doba realizace projektu: 1. 4. 2020 – 31. 3. 2022

Projekt DSO Region Slezská brána podpořený z OP Zaměstnanost (z prioritní osy
03.4 Efektivní veřejná správa) se zaměřuje na posílení strategického řízení
zapojených obcí i samotného DSO Region Slezská brána.
Základními pořizovanými výstupy této aktivity bude:

 • Strategický plán DSO Region Slezská brána na období 2021–2025,
 • Komunikační strategie Regionu Slezská brána a jednotlivých jeho obcí pro
  období 2021–2025,
 • Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Regionu Slezská
  brána a jeho obcí 2022–2027.
  Další aktivity projektu představují pořízení pasportů majetku obcí (pasporty veřejného
  osvětlení, hřbitovů, zeleně a obecních mobiliářů), pořízení a rozvoj komunikačních
  nástrojů (mobilní rozhlas a modernizace webu) a vzdělávání úředníků a volených
  zástupců (odborná školení a výjezd za dobrou praxí).
  Obec Krásná je do projektu zapojena a díky jeho realizaci pro svou potřebu
  získá aktualizaci strategického plánu a pasport obecního mobiliáře.