Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

„Kterak se obětí nestáti…“

Moravskoslezská policie představuje novou didaktickou hru s názvem „Kterak se obětí nestáti“. Jak
již název napovídá, cílem projektu je seznámit veřejnost se základními pravidly bezpečného
chování, aby se nestala obětí trestného činu. Hru „Kterak se obětí nestáti“ vydalo Krajské
ředitelství policie Moravskoslezského kraje díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Hra je určena pro dva až šest hráčů ve věku od šesti let. Jejími komponenty jsou oboustranná
hrací deska, hrací kostky, figurky, herní karty a pravidla. Na jedné straně hrací desky soutěží hráči
v otázkách z oblasti vlastního bezpečí v kritických situacích doma i venku. Namátkou lze uvést
oblasti soutěžních úkolů či doporučení – bezpečí v dopravě, předcházení majetkové trestné
činnosti, problematika zvyšování právního vědomí nebo zneužívání návykových látek. Pro
konkrétnější představu lze doplnit text jedné z herních karet: „Před vstupem na přechod pro
chodce ses nejprve rozhlédl vlevo, pak vpravo a poté opět vlevo. Bezpečně jsi přešel. Postupuješ
o dvě políčka vpřed“.
Současná četnost komunikace prostřednictvím internetu, stejně jako zvýšení počtu trestných činů
páchaných v online prostředí, iniciovaly vznik druhé hrací strany s tématikou kybernetické
bezpečnosti. Hráči si tak zopakují, připomenou či zjistí, jak se vyhnout rizikům internetu. Soutěžící
si osvojí související pojmy, získají informace k bezpečnějšímu užívání internetu. Příkladmo lze
uvést zadání jedné z těchto herních karet: „Na svém účtu na sociální síti jsi zveřejnil příliš mnoho
informací o své osobě, mohou být zneužity. Vracíš se o dvě políčka zpět.“
Soutěžních klání se mohou účastnit nejen děti, ale i dospělí. Hra tak může navíc napomoci i
mezigenerační komunikaci. Navázala na předchozí preventivní projekty moravskoslezské policie,
jakými byly knížka „Policejní pohádky“, didaktické hry „Učíme se s Honzíkem aneb Policejní
pohádky hrou“ či „Na policejní služebně“.
Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude využívána nejen policisty při preventivních aktivitách. Vzhledem
k aktuální epidemiologické situaci, mohou jako první vyzkoušet novou hru v moravskoslezských
školách, hejtmanem určených k zajištění péče o děti vybraných profesí (zdravotníků, záchranářů
apod.).
Po zlepšení epidemiologické situace mohou novou hru užít k výuce také pedagogové
moravskoslezských škol. Bezpečnostní doporučení při hře si budou moci osvojit v době zlepšení
epidemie také dříve narození v klubech či zařízeních pro seniory. A po otevření knihoven si budou
moci zahrát také zájemci z řad široké veřejnosti. Hra „Kterak se obětí nestáti“ bude distribuována i
do knihoven obcí s rozšířenou působností v Moravskoslezském kraji, které o hru projeví zájem.
Zmíněné subjekty (školy, kluby seniorů či zařízení pro seniory, knihovny obcí s rozšířenou
působností), které mají zájem o novou hru „Kterak se obětí nestáti“, nás mohou kontaktovat
prostřednictvím e-mailu krpt.prevence@pcr.cz . Distribuce her bude zajištěna do vyčerpání zásob.
Detailněji k prezentaci hry ve videospotu ( https://youtu.be/2PaRvIgYB9Y ).

 

mjr. Mgr. Bc. Gabriela Pokorná
vedoucí oddělení

+420 974 722 230
+420 606 678 478
gabriela.pokorna@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence


Špálova 820/3
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz