Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

UPOZORNĚNÍ POSKYTOVATELŮM UBYTOVACÍCH SLUŽEB ZA ÚPLATU

Dovolujeme si upozornit všechny poskytovatele ubytovacích služeb, kteří poskytují ubytovací služby za úplatu v zařízeních umístěných v katastru obce Krásná, na ohlašovací a evidenční povinnosti související s hrazením místního poplatku z pobytu. Tato povinnost vyplývá z Obecně závazné vyhlášky obce Krásná č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se zastupitelstvo obce Krásná usneslo vydat na svém zasedání dne 9.12.2019 s účinností ode dne 1.1.2020.

Poskytovatel ubytovacích služeb za úplatu je povinen podat správci poplatku (Obecní úřad Krásná) ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování ubytovacích služeb za úplatu.

Sazba poplatku činí 15,00 Kč za osobu za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Tomuto poplatku podléhá každý krátkodobý pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů za úplatu bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či nikoliv.

Další podrobnosti týkající se povinností poskytovatelů ubytovacích služeb za úplatu lze najít ve výše uvedené Obecně závazné vyhlášce, která je umístěna na webových stránkách obce www.obec-krasna.cz