Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Vánoční svátky a bezpečnost

S vánočními svátky je neodmyslitelně spjato používání svíček. Domácnosti jsou v dnešní době doslova přeplněny hořlavými materiály. Čalounění nábytku, koberce nebo závěsy jsou vyrobeny z lehce hořlavých látek. I přes častá varování hasičů dochází každý rok v období vánočních svátků k mnoha požárům způsobených rozšířením ohně od hořících
svíček. Jakákoli zapálená svíčka je v podstatě otevřený oheň, a proto bychom při manipulaci s ní měli dbát zvýšené opatrnosti. Je potřeba si uvědomit, že ne každá vánoční dekorace se
svíčkami je určena k zapalování. Klasickým příkladem je adventní věnec. Při jeho pořízení je potřeba zjistit, zda svíčky na něm umístěné lze zapalovat nebo zda věnec má plnit pouze
dekorativní úlohu a svíčky se nesmí zapálit.

Dále je nutné vybrat i vhodné místo, kde bude vánoční dekorace se zapálenými svíčkami umístěna. Rozhodně není vhodné umístit takovou dekoraci tam, kde by mohlo dojít ke styku zapálené svíčky s hořlavým vybavením domácností např. k oknům, kde vlivem průvanu může dojít k pohybu záclon ke svíčkám, dále do blízkosti sedacích souprav nebo na police a skříně, kde může dojít k rychlému rozšíření případného požáru. Pod dekoraci se zapálenými svíčkami položte vždy nehořlavou podložku. Dávejte také pozor domácí zvířata nebo děti, které mohou při hře snadno převrhnout hořící svíčku a neštěstí je na světě.

Zapálené svíčky stejně jako jiný otevřený oheň nikdy nenechávejte bez dozoru. I krátké opuštění bytu se může vlivem malé nehody, jako třeba zapomenutí klíčů nebo zaseknutému zámku, protáhnout na delší dobu, během které se případný požár snadno rozšíří na celý byt. Proto vždy při opuštění bytu jakýkoli oheň spolehlivě uhaste.

Ve vánočním období rovněž dochází kvůli zvýšené činnosti v kuchyních při přípravě svátečních jídel poměrně často ke vznícení potravin při vaření. Při hašení vzníceného oleje na
pánvi nikdy nepoužívejte vodu, ale vypněte sporák a oheň uduste přiložením poklice nebo do vody namočené a vyždímané utěrky. Existují také speciální hasicí deky nebo hasicí přístroje
určené právě na požáry tuků (třída požárů F).

Aby vás při tom všem vánočním shonu v domácnosti nepřekvapila nemilá událost, a případný požár jste včas zjistili, instalujte si v bytě hlásič požáru, který vás intenzivním zvukovým signálem upozorní na hrozící nebezpečí.

por. Ing. Dalibor Kubátka
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek