Příloha č. 2 – Formulář Návrhu na pořízení změny Územního plánu Krásná – zkrácený postup dle § 55a stavebního zákona

Příloha č. 2 - Formulář Návrhu na pořízení změny Územního plánu Krásná – zkrácený postup dle § 55a stavebního zákona