Příloha č. 3 – Vzor Dohody o úhradě nákladů spojených s pořízením změny