Rozpočtové opatření č. 1,2020 zveřejněno 19.5.2020