Obec

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Aktuální statistické údaje

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 1.1.2020 – 701
(694 obyvatel české státní občanství, tj. 344 mužů a 350 žen + 5 cizinců přihlášených
k trvalému pobytu a 2 cizinci přihlášení k přechodnému pobytu)

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 1.1.2019 – 703
(699 obyvatel české státní občanství a 4 cizinci přihlášeni k trvalému pobytu)

Změny v roce 2019:

  • Narozeno 7 dětí (4 chlapci, 3 děvčata)
  • Přistěhováno 12 osob (7 mužů, 5 žen)
  • Odstěhováno 15 osob (10 mužů, 5 žen)
  • Úmrtí 8 osob (4 muži, 4 ženy)

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2018  – 703
(699 obyvatel české státní občanství, z toho 347 mužů a 352 žen + 4 cizinci přihlášeni k trvalému pobytu)

Změny v roce 2018:

  • Narozeno 5 dětí (1 chlapec, 4 děvčata)
  • Přistěhováno 37 osob (17 mužů, 20 žen)
  • Odstěhováno 14 osob (5 mužů, 9 žen)
  • Úmrtí 11 osob (5 mužů, 6 žen)

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu k 31.12.2017 – 686
(682 obyvatel české státní občanství a 4 cizinci přihlášeni k trvalému pobytu)