Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Rekonstrukce silnice III/48414
Dolní Krásná – Pražmo – úplná uzavírka

Správa silnic Moravskoslezského kraje bude v termínu od 29.5.2023 do 1.10.2023 prostřednictvím zhotovitele Swietelsky stavební s.r.o. provádět rekonstrukci krajské komunikace III/48414 Krásná – Pražmo.

Plánovány jsou postupné úplné uzavírky ve dvou úsecích, které razantně ovlivní automobilovou i veřejnou autobusovou dopravu (viz informace k jednotlivým etapám níže).

Občanům trvale žijícím v zasažené oblasti a majitelům rekreačních nemovitostí bude pro nejnutnější potřebu průjezdu rekonstruovaných úseků osobními vozy vystavena povolenka (kontaktní osoba: Swietelsky stavební s.r.o., Radek Zhybala, tel. 725 391 228).

Povolenky se budou vydávat od 30.5.2023 každé úterý od 13:00 do 15:30 ve stavební buňce naproti zastávce „Raškovice na Pasekách“.

Postup prací v uzavřeném úseku

od 12.6. do 15.6. – recyklace za studena

od 15.6. do 21.6. – technologická pauza – zákaz vjezdu všem vozidlům

od 21.6. do 26.6. – pokládka asfaltových vrstev

  • 1. etapa
    29. 5. 2023 – 9. 7. 2023
  • 2. etapa
    10. 7. 2023 – 10. 9. 2023
  • 3. etapa
    11. 9. 2023 – 1. 10. 2023

Informace k výluce na linkách příměstské dopravy

Tato uzavírka si vyžádá pro linku, PAD č. 344 Frýdlant nad Ostravicí – Raškovice – Nošovice a zpět, změnu režimu obsluhy všech místních částí přes které linka projíždí.

Níže si můžete stáhnout výlukové jízdní řády pro linky 341, 343, 344, 348 a 349. Z provozních důvodů došlo k zavedení výlukových jízdních řádů i na linkách 343, 348 a 349; a to zejména z důvodu dodržení návazností a zachování dopravní obslužnosti v co největším možném rozsahu.

Linka 341 - Frýdlant nad Ostravicí – Janovice a zpět bude prodloužena až do Raškovic po objízdné trase přes MK a nahradí tak, dočasně neobsluhovaný úsek Raškovic a obce Krásné linkou 344.

Linka 344 - Frýdlant nad Ostravicí – Raškovice – Nošovice a zpět bude roztržena na dvě části a to Frýdlant n.O. – Pržno – Janovice,Bystré,rest. U Toflů / Krásná,u Mohyly a zpět. Druhá část bude výchozí z Raškovic směrem do Nošovic a zpět.

S ohledem na školní spoje došlo k navázání vybraných spojů linek 341 a 344 v zastávce Pržno,žel.st. s přestupem do požadovaných směrů.

V termínu od 10.7.2023 do 10.9.2023 bude úprava provozu v jiném režimu, než je tomu nyní. O změně výlukových jízdních řádů vás budeme informovat.

Koordinátor ODIS s. r. o. děkuje za pochopení a trpělivost s dopravním omezením.

Dotčené autobusové linky:

864341 – Frýdlant nad Ostravicí-Pržno-Janovice

Linka prodloužena ze zastávky Janovice,konečná do zastávky Raškovice,hotel Ondráš

864344 – Nošovice-Raškovice-Frýdlant nad Ostravicí

Linka roztržena na dvě části, viz. níže. Omezena dopravní obslužnost obcí Krásná a Raškovic.

Linka 864344 a její spoje jedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí směrem do Raškovic ukončeny v zastávce Janovice,rest.

U Toflů, vybranými spoji až v zastávce Krásná,u Mohyly a zpět.

Linka 864344 a její spoje jedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí směrem do Nošovic budou převedeny do linky 864341 a ze zastávky Raškovice,hotel Ondráš pokračují jako linka 864344 dále do Nošovic a zpět.

Úsek Raškovice,hotel Ondráš-Raškovice,Výparek bude obsluhovat linka 864344 ve zvláštním režimu dle příjezdu a odjezdu prodloužené linky 864341 a jejich spojů; shodně zpět.

Dotčené autobusové zastávky:

Janovice,konečná – obousměrně přemístěna ke křižovatce u domu s č.p. 240; ; vyjma spojů končících v zastávce Janovice,konečná

Krásná,Stříbrník – omezena dopravní obslužnost pouze vybranými školními spoji a spoji zajišťující dopravní obslužnost na navazující spoje dále z/do Nošovic

Krásná,u Vochaly – omezena dopravní obslužnost pouze vybranými školními spoji a spoji zajišťující dopravní obslužnost na navazující spoje dále z/do Nošovic

Krásná,u Mohyly – omezena dopravní obslužnost pouze vybranými školními spoji a spoji zajišťující dopravní obslužnost na navazující spoje dále z/do Nošovic

Krásná,Moškoř – obousměrně bez obsluhy

Objízdná trasa:

Linka 864344 – bez objízdné trasy, pouze dojde k rozdělení linky na dvě části

Linka 864341 – objízdná trasa stanovena; po obsloužení zastávky Janovice,u transformátoru na sil. III/48413 po 280m vlevo a zde obslouží na přemístěném stanovišti zastávku Janovice,konečná a bude pokračovat dále rovně na MK Janovice až do Raškovic. Po 2 km vpravo na sil. III/4773 směr Raškovice.

Dotčené autobusové linky:

864341 – Frýdlant nad Ostravicí-Pržno-Janovice                                 

Linka prodloužena ze zastávky Janovice,konečná do zastávky Raškovice,hotel Ondráš

864344 – Nošovice-Raškovice-Frýdlant nad

Linka roztržena na dvě části, viz. níže. Omezena dopravní obslužnost obcí Krásná a Raškovic.

Linka 864344 a její spoje jedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí ve směru do Raškovic ukončeny v přemístěné zastávce Raškovice,Výparek a dále zpět směr Pržno. Úsek zastávek linky 864344 Raškovice,Trávníky-Raškovice,u mostu a zpět bude obousměrně bez obsluhy.

Linka 864344 a její spoje jedoucí z Frýdlantu nad Ostravicí směrem do Nošovic budou převedeny do linky 864341 a ze zastávky Raškovice,hotel Ondráš pokračují jako linka 864344 dále do Nošovic a zpět.

Zbylou část trasy bude nahrazovat linka 864341, která bude prodloužena z Janovice,konečná do zastávky Raškovice,hotel Ondráš, odkud bude shodně jako v etapě č. 1 pokračovat dále do Nošovic jako původní linka 864344.

Dotčené autobusové zastávky:

Janovice, konečná – obousměrně přemístěna ke křižovatce u domu s č.p. 240; vyjma spojů končících v zastávce Janovice,konečná

Raškovice,Výparek – přemístěna před vjezd do areálu ZD, Krásná 217

Raškovice,Trávníky – obousměrně bez obsluhy

Raškovice,Na pasekách – obousměrně bez obsluhy

Raškovice,u mostu – obousměrně bez obsluhy

Objízdná trasa:

Linka 864344 – bez objízdné trasy, pouze dojde k rozdělení linky na dvě části

Linka 864341 – objízdná trasa stanovena; po obsloužení zastávky Janovice,u transformátoru na sil. III/48413 po 280m vlevo a zde obslouží na přemístěném stanovišti zastávku Janovice,konečná a bude pokračovat dále rovně na MK Janovice až do Raškovic. Po 2 km vpravo na sil. III/4773 směr Raškovice.

Dotčené autobusové linky:

Bez vlivu na linky PAD.

Dotčené autobusové zastávky:

Raškovice,hotel Ondráš – zastávka obousměrně přemístěna na zastávku Raškovice,škola

Raškovice,škola – dočasně vznikne další jedno stanoviště této zastávky, z důvodu zajištění přestupů, které jsou běžně na zastávce Raškovice,hotel Ondráš.

Objízdná trasa:

V etapě číslo 3 bez objízdných tras.