Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Informace z MAS Pobeskydí

 1. VYHLÁŠENÍ VÝZVY NA PODPORU PODNIKÁNÍ A OBČANSKÉ VYBAVENOSTI (určeno i pro Lhotku)

Již příští týden v úterý vyhlašujeme očekávanou výzvu v Programu rozvoje venkova. Je zaměřená na menší projekty do 1 mil. Kč. Otvíráme témata od zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalšího podnikání na venkově (řemesla, služby apod.) až po občanskou vybavenost: veřejná prostranství, hasičské zbrojnice JPO V, zázemí pro spolkovou a kulturní činnost, knihovny, vybraná témata s podpory mateřských a základních školy.

Projekty konzultujte u kolegů Petra Piekara a Davida Chovančíka (https://www.pobeskydi.cz/kontakty/) a bližší informace naleznete na našem webu https://www.pobeskydi.cz/dotacni-vyzvy-/pr-programu-rozvoje-venkova/vyzva-prv-c-7/  a na seminářích pro žadatele (pozvánka v příloze, NUTNO SE REGISTROVAT PŘEDEM).

PROSÍM OBCE O SDÍLENÍ INFORMACE O VYHLÁŠENÉ VÝZVĚ (VIZ PŘÍLOHA) NA SVÉM WEBU či jinými kanály a jejich předání potenciálním žadatelům.

 1. PROMO VIDEO REGIONÁLNÍ ZNAČKY BESKYDY originální produkt

Díky přeshraničnímu projektu s powiatem Pszczyńskim jsme vytvořili propagační video regionální značky BESKYDY originální produkt, které si můžete prohlédnout na youtube. Budeme rádi, pokud budete sdílet.

https://www.youtube.com/watch?v=L2muwnned-

 1. HLEDÁME PROJEKTY PRO NÁŠ AKČNÍ PLÁN OPŽP

V novém období máme možnost podpořit projekty na „Snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury“ s možnou kombinaci s dalšími „zelenými“ opatřeními. Aktuálně hledáme tyto projekty v území, abychom zdůvodnili potřebnost. Pokud tento projekt máte a měli byste zájem ho financovat přes MAS dejte mi do konce týdne (27. 1. 2022) vědět. V pondělí 31. 1. 2022 předávám informace dál. Blíže v mailu z 14. 1. 2022

 1. DALŠÍ DOTAČNÍ ZDROJE MIMO MAS

Jak již jsem Vás informovala dříve potenciálně zajímavým dotačním zdroje je MODERNIZAČNÍ FOND. Aktuálně probíhá výzva (do konce února) v programu RES+ pro solární výrobny do 1 MW. Nově již není vyžadována dřívější předregistrace.

Postupně se rozjíždí podpory financované v rámci Národního plánu obnovu. Pro obce mohou být potenciálně zajímavá zejména následující témata.

V oblasti životní prostředí a energetiky:

  • Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru (aktivita Realizace opatření ke snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů)
  • Renovace budov a ochrana ovzduší (aktivita Renovace a revitalizace budov pro energetickou úsporu)
  • Realizace projektů na zvýšení energetické účinnosti systémů veřejného osvětlení
  • Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu

V sociální oblasti a v oblasti školství:

  • Digitální technologie pro školy
  • Mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky
  • Zvýšení kapacity zařízení péče o děti (zvýšení kapacity zařízení péče o děti – dětské skupiny)
  • Rozvoj a modernizace infrastruktury sociální péče

V oblasti budování infrastruktury

  • Udržitelná a bezpečná doprava (Cyklostezky, chodníky, bezbariérové trasy) – SFDI
  • Digitální vysokokapacitní sítě (Vybudování vysokokapacitního připojení – podpora připojení adresních míst k VHCN)
  • Revitalizace brownfieldů ve vlastnictví obcí pro podnikatelské využití

Bližší informace lze nalézt na https://www.planobnovycr.cz/podpora-a-cerpani