Obecní úřad

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Organizace a spolky

ZAKr – Za Aktivnější Krásnou, z.s.

Web: http://www.zakr.cz/

Sbor dobrovolných hasičů Krásná

Starosta: Bohumír Teper – Tel.: 732 738 359
Adresa: Krásná 331
Web: http://www.sdhkrasna.cz/

Sbor dobrovolných hasičů Krásná – Mohelnice

Starosta: Stanislav Foldyna – Tel.: 739 575 449
Adresa: Krásná 332
Web: http://www.sdhkrasna-mohelnice.cz/

» Zobrazit více informací

1930 – neděle 17. června. Do obecního hostince na Dolní Krásné přišli představitelé tehdejší Hasičské župy Pobeskydské: bratr Dominik Kubala – župní velitel, bratr Jaroslav Nalepa – náměstek župního inspektorátu a bratr František Štajger – okrskový vzdělávatel. Jejich cílem bylo založit Sbor dobrovolných hasičů v Krásné. Dílo se podařilo, neboť z 30 přítomných se do sboru přihlásilo 26 občanů. Z celkového členstva se vytvořily 2 čety pod vedením jednoho velitele:
1. četa – Krásná
2. četa – Mohelnice

1935 – tento stav trval až do roku 1935, kdy byl 12. dubna založen samostatný Sbor dobrovolných hasičů v Krásné-Mohelnici. Důvodem k rozdělení byla značná rozlehlost obce, nemožnost dobrého spojení (neexistovala hromadná doprava) a s tím spojená různá nedorozumění, obtížné svolávání schůzí a cvičení

1936 – započato se stavbou hasičské zbrojnice

1937 – hasičská zbrojnice dostavěna a 8. srpna byla slavnostně odevzdána svému účelu

1950 – po třech létech čekání obdržel hasičský sbor 3. ledna

1950 – novou motorovou stříkačku. Jelikož byla stavěna na způsob vlečného vozu, bylo 16. května t.r. od Františka Rožnovského z Místku zakoupeno auto značky „Tatra“
– přistoupilo se k opravě hasičské zbrojnice

1956 – je sestaveno první družstvo pro požární soutěž

1963 – započala přístavba garáže u požární zbrojnice

1969 – na pozemku na řečišti v „Haťoku“, který požárnímu sboru zdarma přenechali jeho majitelé manželé Hrtoňovi, byla postavena výletní bouda. Stavba si vyžádala 247 pracovních hodin a za potřebný materiál, úpravu terénu, oplocení a různé se z požární pokladny vyplatilo 13.220 Kč

1975 – podařilo se – poprvé v historii sboru – založit družstvo žen
1994 – obec Krásná začátkem roku zakoupil pro potřebu našeho sboru Pragu V3S.

2004 – obec Krásná zakoupila pro potřeby Sboru terénní automobil Nissan Patrol. Původní vozidlo nebylo způsobilé pro přepravu osob

» Zobrazit méně informací

Myslivecký spolek Krásná

Předseda: Rostislav Vašek – Tel.: 728 071 470

 

Český svaz včelařů Morávka

Předseda: Václav Uherek – Tel.: 704 049 444
Web: https://vcelari-moravka.webnode.cz/

Český svaz včelařů Lubno

Předseda: Jiří Pavlásek – Tel.: 606 853 052
Web: http://vcelari.lubno.cz/

Lesní klub Jasánek

Lesní klub Jasánek vznikl v roce 2016 z iniciativy rodičů v beskydských horách. Spojuje nás láska k přírodě, k dětem, úcta k životu našich předků a jejich tradicím. Sdružujeme děti a rodiče obcí Raškovice, Krásná, Pražmo, Morávka, Vyšní Lhoty, Janovice a jiné v blízkém či vzdálenějším okolí.

Svými kořeny jsem spojen s Matkou Zemí, všemi svými smysly objevuji svět, naslouchám svému srdci, učím se, rostu, tvořím tady a teď.

Provozovatel: Rosteme s dětmi, z. s., se sídlem Krásná 124, 739 04, IČ: 05180163
Web: https://www.lkjasanek.cz/
E-mail: info@lkjasanek.cz
Facebook: https://www.facebook.com/lkjasanek/
Fotogalerie: https://photos.app.goo.gl/83We5vb1Ph9noaCAA

» Zobrazit více informací

Co je lesní klub?

Lesní klub je alternativou předškolního a školního vzdělávání dětí, kdy děti tráví čas přirozeným způsobem – venku, v přírodě.
Příroda dětem nabízí ohromné množství podnětů, rozvíjí jejich smysly, hrubou i jemnou motoriku, tělesnou zdatnost, kreativitu, samostatnost.  
Děti mají přímý kontakt se zemí, pozorují a jsou plně součástí proměn přírody ve čtyřech ročních obdobích, objevují a učí se vlastním prožitkem.
Prostřednictvím volných her a aktivit, které si děti samy vybírají, děti poznávají své vlastní hranice a učí se respektovat hranice druhých, rozvíjí svou schopnost komunikovat, domluvit se a být součástí týmu.
V lesním klubu je na všechno dost času, děti nejsou pod tlakem.
Děti přirozeně posilují svůj imunitní systém, jsou otužilé, zvyklé na nepohodu.
Dítě a pedagog v LK jsou v rovnosti, vzájemně se obohacují, inspirují, učí se jeden od druhého, spolutvoří.

Lesní klub Jasánek je otevřen:

 • předškolním dětem od 3 do 6 let čtyři dny v týdnu (po, út, st, čt) v Jestřábím údolí v Krásné
 • školním dětem od 6 do 8 let čtyři dny v týdnu (po, út, st, čt) v Malenovicích
 • nejmenším dětem do 3 let s rodiči v pátky v Jestřábím údolí v Krásné

Společně s dětmi:

 • Rosteme spolu s našimi dětmi, inspirováni knihami Koncept kontinua (Jean Liedloffová), Vychováváme děti a rosteme s nimi (Naomi Aldort), Respektovat a být respektován (J. Nováčková, manželé Kopřivovi), Najděte si svého marťana (Marek Herman), Tajuplné dětství (Maria Montessori) a jiné.
 • Aplikujeme prožitkové učení, intuitivní pedagogiku, přístupy dle M. Montessori, J. A. Komenského, environmentální učení v souladu s cykly v přírodě, připomínáme si tradice, zvyky a rukodělné činnosti našich předků, kreativně a umělecky tvoříme i muzicírujeme.
 • Jsme venku za každého počasí, máme k dispozici útulné, teplé a suché zázemí.
 • Se učíme od Matky Přírody.
 • Zdravě vaříme a jíme.
 • Tvoříme, hrajeme divadlo, muzicírujeme (rytmus, hra na tělo, hra na rytmické hudební nástroje, koncovky aj.), zpíváme, tančíme, malujeme, sportujeme, cvičíme jógu, učíme se angličtinu, pracujeme s Montessori pomůckami, hrajeme si, jezdíme na výpravy.
 • Spojujeme – jsme otevřeni aktivní spolupráci s dalšími spolky, kluby, zájmovými sdruženími a organizacemi v místě našeho působení, tj. v Raškovicích, Krásné, Pražmě, Morávce, Vyšních Lhotách a blízkém okolí.

ČTYŘI PILÍŘE LESNÍHO KLUBU JASÁNEK

 1. Příroda – les, louka, potok, řeka aj. – přirozené prostředí, ve kterém je harmonie, řád, rytmus, nepřeberné množství podnětů, pocit svobody a vědomí celku. V přírodě děti přirozeně poznávají  své dovednosti a schopnosti, v přírodě zažívají vlastní zkušenosti a prožitky. Vzniká tak mezi nimi a přírodou vztah, pouto a s ním související láska k přírodě a potřeba ji chránit.
 2. Postoj dospělých v týmu Jasánka – tým dospělých, kteří jsou rádi s dětmi, jsou otevření objevovat, učit se a žasnout. V týmu je každým členem vědomě podporována vzájemná úcta, uznání, důvěra a rovnost. Snažíme se naplňovat přístup „hlava, srdce, ruka v souladu“:
  hlava – sbírám vědění ze zkušeností našich předků, jsem otevřen nápadům, inspiracím a novým myšlenkám,
  srdce – s otevřeným srdcem vstupuji do přírody a do interakcí s ostatními lidmi, ptám se svého srdce: „Mé srdce, přišla ke mně tato myšlenka, tento nápad. Mám tvé svolení jej uskutečnit?“
  ruka – souhlasí-li mé srdce, vědomě konám.
 3. Podpora rodičů – pro vytvoření harmonického prostředí pro děti je ideální soulad mezi prostředím doma a v lesním klubu. Lesní klub Jasánek chce jít cestou aktivní komunikace s rodiči. Jsme pro oboustrannou živoucí výměnu zkušeností, doporučení a nápadů. Nabízíme návštěvy lesního klubu, rozhovory s pedagogy, pravidelná setkávání. Rodiče, stejně jako členové týmu Jasánka, rostou se svými dětmi a spojuje je stejný cíl.
 4. Plán dítěte aneb za společným cílem – všichni dospělí (Jasánkův tým a rodiče) věří, že každý v sobě nese svůj životní plán (své poslání, svůj dar, svůj osobní příběh) a tedy má v sobě všechny dispozice k tomu jej uskutečnit, naplnit. Úkolem dospělých v lesním klubu Jasánek je být zvídavý, otevřený a s každým dítětem individuálně tento životní plán hledat a vytvářet podmínky pro jeho objevování. Neboť ten, kdo žije svůj osobní příběh, žije šťastný a naplněný život.

Pozn.: Onen plán může být něco velkého, nebo také něco docela malinkatého, prostého. A právě toto hledání je úžasnou výzvou pro všechny malé i velké alchymisty… 

» Zobrazit méně informací

U Dobré naděje

Komunita U Dobré naděje je společenství lidí se zkušeností duševní krize nebo nemoci a jejich přátel. Hlavní cíl komunity je vytvořit možnost pobýt v blízkosti slušných a citlivých lidí v době, kdy se cítím špatně nebo osaměle nebo hledám vnitřní klid, nějaké rozhodnutí, sílu či naději, nebo naopak když něco z toho chci poskytnout druhému člověku.

Web: https://udobrenadeje.cz/

Chráněné dílny U Dobré naděje

Web: https://udobrenadeje.cz/chranena-dilna/