Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Návrh změny č. 1 Územního plánu Krásná – aktuální stav pořizování a projednávání (02/2022)

Obecní úřad Krásná, jako pořizovatel Změny č. 1 Územního plánu Krásná, sděluje:

Poté, co jsme v rámci projednání Návrh změny č. 1 dle § 50 stavebního zákona (tzv. společné jednání) získali od dotčených orgánů souhlasná stanoviska, čekáme na stanovisko poslední, nicméně neméně zásadní. Před zahájením řízení o změně územního plánu a před vyhlášením veřejného projednání musíme získat souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, tedy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Předpokládáme, že toto stanovisko získáme do konce února 2022.

Pokud budeme úspěšní, proběhne veřejné projednání v druhé polovině dubna 2022. A pokud z výsledků veřejného projednání nevyplyne potřeba podstatných úprav, mohla by být změna č. 1 vydána na konci 2. čtvrtletí roku 2022.