Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 – Informace pro občany

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302

Informace pro občany

Konec zákonné lhůty pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 připadá na 1. dubna 2022.

V případě, že bude přiznání k dani z příjmů fyzických osob občanem podáno elektronicky, připadá konec lhůty na 2. května 2022. Občanům, kterým přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto přiznání až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob také splatná.

Všechny formuláře jsou k vytištění dostupné ve formátu PDF na www.financnisprava.cz zde a v listinné podobě jsou k dispozici také na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.

Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů fyzických osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde.

Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online finanční úřad nebo pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu) bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 vyplnit i podat od konce února 2022. Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete na www.financnisprava.cz cestou Finanční správa – Novinky.

Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané občanem pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude finančnímu úřadu do 5 dnů doručen vytištěný, řádně rukou podepsaný e-tiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis (a rovněž jakékoliv jiné listinné podání) lze finančnímu úřadu doručit poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných na územních pracovištích finančního úřadu.
Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnanci územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto prosí občany, aby obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů použili zejména níže uvedená telefonní čísla a e-mailové adresy.

Územní pracoviště finančního úřadu
E-mailové adresy pro příjem dotazů veřejnosti
Linky pro zodpovídání dotazů k dani z příjmů fyzických osob (DPFO)

ÚP Ostrava I,
podatelna3201@fs.mfcr.cz
596 150 111

ÚP Ostrava II
podatelna3202@fs.mfcr.cz
596 705 111

ÚP Ostrava III
podatelna3203@fs.mfcr.cz
596 905 111

ÚP v Opavě
podatelna3216@fs.mfcr.cz
553 681 111

Úp v Hlučíně
podatelna3211@fs.mfcr.cz
595 021 111

ÚP v Bruntále
podatelna3205@fs.mfcr.cz
554 792 111

Úp v Krnově
podatelna3214@fs.mfcr.cz
554 695 111

___________________________________________________________________________
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava
Tel.: 596 651 302

ÚP v Novém Jičíně
podatelna3215@fs.mfcr.cz
556 788 111

ÚP v Kopřivnici
podatelna3213@fs.mfcr.cz
556 882 111

ÚP ve Frýdku-Místku
podatelna3207@fs.mfcr.cz
558 605 111

ÚP v Třinci
podatelna3218@fs.mfcr.cz
558 382 111

ÚP v Karviné
podatelna3212@fs.mfcr.cz
596 304 111

ÚP v Havířově
podatelna3210@fs.mfcr.cz
596 495 111

Finanční úřad- sídlo
podatelna3200@fs.mfcr.cz
596 651 111

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.

V případě dotazů neváhejte využít výše uvedených kontaktů. Vaše dotazy budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních pracovišť, kteří odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních souvislostí.

V Ostravě 18. ledna 2022

Ing. Petra Homolová
tisková mluvčí