Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Setkání krásenských seniorů opět netradiční formou

Obecní úřad Krásná uspořádal 6. září 2022 pro své starší spoluobčany „Setkání seniorů s výletem na Lysou horu“.

Jak jinak než autobusem, který nás postupně od Dolní Krásné po Mohelnici na autobusových zastávkách přibíral. Počasí nám v tento den přálo. Po zdolání cesty nás vrchol Lysé hory přivítal jasným a slunečným počasím, které nám umožnilo nádherné výhledy do okolních údolí. Dokonce jsme viděli v dálce vrcholky Malé Fatry, Javorníků a Jeseníků.

Nechybělo ani fotografování u obelisku pro vzpomínku na návštěvu naší královny Beskyd.

    

Po prohlídce vrcholu jsme navštívili Bezručovou chatu, kde nás oficiálně přivítal p. starosta Mgr. Antonín Tulach.

 

Občerstvili jsme se a poté odebrali k meteorologické stanici. Zde se nám věnoval pan Otakar Šlofar a zasvětil nás do práce meteorologů. Povídal o klimatických měřeních teploty, množství srážek, rychlosti a síly větru, které na této stanici provádějí a jakým způsobem.

Navštívili jsme i radiokomunikační objekt – televizní vysílač, kde se nám věnoval pan Petr Lukeš s komentovanou prohlídkou. Někteří jsme dokonce vyjeli výtahem na vyhlídku vysílače.

Dozvěděli jsme se, že k radiokomunikačnímu objektu patří i vodní zdroj Zimný. Zde je podzemní bazén o velikosti 50 m3. Jsou tam čerpadla, která potrubím tlačí vodu do bazénu na Lysé a odtud se přivádí potrubím pitná voda pro potřeby objektů na vrcholu Lysé hory.

Na zpáteční cestě jsme si užívali pohledy na horské přírodní krásy naší obce Krásná.

Autobus nás dopravil do centra obce, kde v sále obecního úřadu bylo pro nás připraveno pohoštění. Pochutnali jsme si na výborném obědě s přípitkem, kávou a koláčky. Pro pobavení nám pan Bittner zahrál na harmoniku a společně s ním jsme si i zazpívali, někteří i z plných plic. Nálada byla výborná a celý den jsme si příjemně užili. Těšíme se na další společná setkání.

   

Za všechny zúčastněné seniory bychom chtěli moc poděkovat panu starostovi Antonínu Tulachovi, pracovnicím obecního úřadu Markétě Dyjakové, Soni Křenkové a Petře Plucnarové, Silvii Krauzovičové a ostatním, kteří se na zdárném průběhu celé akce podíleli.

 

Zdeňka a Josef Hermanovi