Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Tvořivé momenty podzimu v Krásné

V režii Spolku U Dobré naděje a za podpory obce proběhla v pátek 21. října 2022 v sále našeho OÚ akce Tvořivé momenty podzimu v Krásné.  Zájemci si mohli vyzkoušet výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, děti i dospělí si pak zvonečky, hrníčky nebo vázičky z hlíny vlastnoručně vymalovali a pyšně odnášeli domů. Vše probíhalo pod vedením osoby nejpovolanější, ředitele umělecké školy pana Ľubomíra Hoľmy ze Slovenska. Součástí akce byla i prodejní výstava jeho krásných originálních keramických výrobků.

Neméně zajímavá byla i výroba domácích sýrů z čerstvého kravského mléka. Pan Mikuláš Košťál postup ukázal, vše vysvětlil a ten, kdo chtěl, si sýr mohl vyrobit. Většina aktérů byla překvapena, že tvorba „nití“ nebo „oštiepků“ není vůbec jednoduchá. Chutné a zdravé sýry pak byly rovněž k zakoupení. Po náročné kreativní práci přišlo všem vhod dobré občerstvení.

Pro velký úspěch se tvořivé dílny konaly také v sobotu 22.10. Toto byl i Den otevírajících se dveří Spolku U Dobré naděje, což byla jedinečná možnost nahlédnout do jejich prostor a seznámit se se záslužnou činností členů spolku.

Autorka článku: Šárka Stýskalová

Za desítky litrů kravského mléka darem děkujeme Farmě Krásná!

Antonín Tulach, starosta obce