Život v obci

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Zpracování změny územního plánu je v závěrečné fázi

Projednávání změny bylo v zásadě dokončeno a do konce tohoto volebního období lze předpokládat vydání změny územního plánu zastupitelstvem obce. Změny územního plánu se vydává jako opatření obecné povahy a všem subjektům se doručuje veřejnou vyhláškou. Ta bude zveřejněná na obecní úřední desce, včetně elektronické podoby změny územního plánu a včetně tzv. úplného znění ÚP Krásná po jeho změně. Patnáctým dnem po zveřejnění se změna územního plánu stává účinnou.