Příloha č. 6 – Čestné prohlášení o splnění profesní způsobilosti