Příloha č. 7 – Čestné prohlášení o technické způsobilosti – reference