Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Krásná za rok 2018