Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti