Obecní úřad

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Czech POINT

Obecní úřad Krásná

Adresa: Krásná 287, 739 04 Krásná (Moravskoslezský kraj)
GPS:       49°34’49.584″N, 18°28’49.044″E

Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál)
Oficiální stránky projektu Czech POINT: www.czechpoint.cz

Jeho cílem je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

 Co poskytuje Czech POINT:

 • Výpis z Katastru nemovitost
 • Kopie katastrální mapy
 • Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Výpis z Živnostenského rejstříku
 • Výpis z Rejstříku trestů
 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Podání do registru účastníků provozu modulů autovraků ISOH
 • Výpis z insolvenčního  rejstříku
 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Datové schránky
 • Základní registry

  Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu.