Obecní úřad

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Úřední deska

  • Úřední deska
  • Archiv

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů 2. a 3. října 2020

Č.j.: 661/2020 Ev.č.: 82/2020 Zhotovitel: Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

VV-Opatření obecné povahy-lesy

Č.j.: 658/2020 Ev.č.: 81/2020 Zhotovitel: Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů, Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Stáhnout soubor

Mimořádná opatření č. 16/2020 KHS MSK Ostrava

Č.j.: 645/2020 Ev.č.: 80/2020 Zhotovitel: KHS MSK Ostrava

Stáhnout soubor

Rozhodnutí – stavební povolení – Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná-Pražmo

Č.j.: 638/2020 Ev.č.: 79/2020 Zhotovitel: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – FIN 2-12 M

Č.j.: --- Ev.č.: 78/2020/2 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – Inventarizační zpráva

Č.j.: --- Ev.č.: 78/2020/6 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – Informace

Č.j.: --- Ev.č.: 78/2020 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná

Č.j.: --- Ev.č.: 78/2020/7 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – Rozvaha

Č.j.: --- Ev.č.: 78/2020/4 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Č.j.: 630/2020 Ev.č.: 77/2020 Zhotovitel: Krajský úřad MSK, odbor územního plánování a stavebního řádu, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2019

Č.j.: --- Ev.č.: 78/2020/1 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – Příloha

Č.j.: --- Ev.č.: 78/2020/5 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření – Výkaz zisku a ztráty

Č.j.: --- Ev.č.: 78/2020/3 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí

Č.j.: 625/2020 Ev.č.: 76/2020 Zhotovitel: Exekutorský úřad, JUDr. Josef Lavička

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Č.j.: --- Ev.č.: 70/2020 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci č.j. 142DC00013/20-007-OPRAVA

Č.j.: 559/2020 Ev.č.: 66/2020/1 Zhotovitel: Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor

Stáhnout soubor

Dražební vyhláška o nařízení dražby nemovité věci č.j. 142 DC 00013/20-007

Č.j.: 522/2020 Ev.č.: 66/2020 Zhotovitel: Mgr. Jaroslav Kocinec, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Frýdek-Místek, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 2/2020-RSB

Č.j.: 506/2020 Ev.č.: 64/2020 Zhotovitel: DSO Region Slezská brána

Stáhnout soubor

Závěrečný účet SOPM za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Č.j.: --- Ev.č.: 63/2020 Zhotovitel: Sdružení obcí Povodí Morávky

Stáhnout soubor

Závěrečný účet za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Region Slezská brána za rok 2019

Č.j.: 494/2020 Ev.č.: 61/2020 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 1/2020 obce Krásná

Č.j.: 449/2020 Ev.č.: 59/2020 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 SOPM

Č.j.: 429/2020 Ev.č.: 51/2020 Zhotovitel: SOPM

Stáhnout soubor

Rozpočet Obce Krásná na rok 2020

Č.j.: --- Ev.č.: 46/2020 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Č.j.: 262/2020 Ev.č.: 34/2020 Zhotovitel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových , úz. pracoviště Ostrava

Stáhnout soubor

Schválený rozpočet SOPM na rok 2020

Č.j.: 227/2020 Ev.č.: 18/2020 Zhotovitel: Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá 230

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 1/2020 RSB

Č.j.: 224/2020 Ev.č.: 16/2020 Zhotovitel: Region Slezská brána

Stáhnout soubor

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2022

Č.j.: 227/2020 Ev.č.: 19/2020 Zhotovitel: Sdružení obcí povodí Morávky

Stáhnout soubor

Výroční zpráva obce Krásná za rok 2019 o činnosti v poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobod. příst. k informacím

Č.j.: 15/2020 Ev.č.: 3/2020 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Rozpočet Sdružení obcí povodí Morávky a související dokumenty

Č.j.: --- Ev.č.: 132/2019 Zhotovitel: Sdružení obcí povodí Morávky

Stáhnout soubor

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2024

Č.j.: --- Ev.č.: 131/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Střednědobý výhled rozpočtu DSO RSB na léta 2020-2022

Ev.č.: 128/2019 Zhotovitel: DSO RSB

Stáhnout soubor

Schválený rozpočet DSO RSB na rok 2020

Ev.č.: 127/2019 Zhotovitel: DSO RSB

Stáhnout soubor

VV-Opatření obecné povahy č.j. 63920/2019-MZE-16212

Č.j.: 1232/2019 Ev.č.: 123/2019 Zhotovitel: Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření obce Krásná č. 5/2019

Č.j.: 1123/2019 Ev.č.: 106/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Smlouva o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti

Č.j.: 525/2019 Ev.č.: 74/2019 Zhotovitel: Statutární město Frýdek-Místek

Stáhnout soubor

Opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212

Č.j.: 395/2019 Ev.č.: 29/2019 Zhotovitel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Stáhnout soubor

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje na veřejnou linkovou dopravu-oblast Frýdecko-Místecko

Č.j.: 199/2019 Ev.č.: 19/2019 Zhotovitel: Krajský úřad MSK Ostrava

Stáhnout soubor

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ev.č.: 59/2018 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Darovací smlouva Římskokatolická farnost Morávka

Č.j.: 259/2018 Ev.č.: 22/2018 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

Č.j.: 34/2018 Ev.č.: 16/2018 Zhotovitel: ČSAD Havířov

Stáhnout soubor

Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti

Č.j.: 123/2018 Ev.č.: 15/2018 Zhotovitel: ČSAD Havířov

Stáhnout soubor

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017-2020 RSB

Č.j.: 258/2017 Ev.č.: 27/2017 Zhotovitel: Vítězslav Klega, RSB

Stáhnout soubor

Zaslání seznamu nemovitých věcí

Č.j.: 250/2017 Ev.č.: 23/2017 Zhotovitel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Stáhnout soubor

Informace obce Krásná dle zákona č. 250/2000 Sb

Ev.č.: 16/2017 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Výzva vlastníkům nemovitých věcí

Č.j.: 310/2016 Ev.č.: 15/2016 Zhotovitel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Stáhnout soubor

Informace o veřejnoprávní smlouvě – přestupky

Ev.č.: 1/2011 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Mimořádná opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě-mimoř. opatření při epidemii

Č.j.: 617/2020 Ev.č.: 75/2020 Zhotovitel: Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě

Stáhnout soubor

Mimořádné opatření č. 14 Krajské hygienické stanice MSK – mimořádné opatření při epidemii

Ev.č.: 74/2020 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, IČ: 00577022

Stáhnout soubor

Mimořádné opatření č. 10/2020 Krajské hygienické stanice MSK-mimořádné opatření při epidemii

Č.j.: --- Ev.č.: 72/2020 Zhotovitel: Krajská hygienická stanice MSK Ostrava

Stáhnout soubor

Mimořádné opatření č. 11/2020 Krajské hygienické stanice MSK Ostrava-mimořádné opatření při epidemii

Č.j.: --- Ev.č.: 73/2020 Zhotovitel: Krajská hygienická stanice MSK se sídlem v Ostravě

Stáhnout soubor

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 16.7.2020

Č.j.: 565/2020 Ev.č.: 71/2020 Zhotovitel: ČEZ Distribuce

Stáhnout soubor

Mimořádné opatření č. 8/2020 – mimořádné opatření při epidemii

Č.j.: 564/2020 Ev.č.: 69/2020 Zhotovitel: Krajská hygienická stanice MSK v Ostravě

Stáhnout soubor

Zasedání Zastupitelstva obce Krásná 25.6.2020

Č.j.: 542/2020 Ev.č.: 68/2020 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

Č.j.: 521/2020 Ev.č.: 67/2020 Zhotovitel: Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51

Stáhnout soubor

Návrh závěrečného úču obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření-Výkaz zisku a ztráty

Č.j.: --- Ev.č.: 65/2020/3 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04

Stáhnout soubor

Návrh závěrečného účtu obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření-FIN 2-12M

Č.j.: --- Ev.č.: 65/2020/2 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04

Stáhnout soubor

Návrh závěrečného účtu obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Č.j.: --- Ev.č.: 65/2020/1 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04

Stáhnout soubor

Návrh závěrečného účtu obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření-Příloha

Č.j.: --- Ev.č.: 65/2020/5 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04

Stáhnout soubor

Návrh závěrečného účtu obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření-Zpráva

Č.j.: --- Ev.č.: 65/2020/7 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04

Stáhnout soubor

Návrh závěrečného účtu obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření-Inventarizační zpráva

Č.j.: --- Ev.č.: 65/2020/6 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04

Stáhnout soubor

Návrh závěrečného účtu obce Krásná za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření-Rozvaha

Č.j.: --- Ev.č.: 65/2020/4 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04

Stáhnout soubor

VV Opatření obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu-Oprava stávající komunikace a sil. č. III/48415

Č.j.: 497/2020 Ev.č.: 62/2020 Zhotovitel: Magistrát města Frýdku-Místku, Jan Vrbica

Stáhnout soubor

VV-návrh opatření obecné povahy – radiolokátor

Č.j.: 474/2020 Ev.č.: 60/2020 Zhotovitel: Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc

Stáhnout soubor

Zasedání Zastupitelstva obce Krásná dne 27.5.2020

Č.j.: 448/2020 Ev.č.: 58/2020 Zhotovitel: Obecní úřad Krásná

Stáhnout soubor

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

Č.j.: 446/2020 Ev.č.: 56/2020 Zhotovitel: SOPM

Stáhnout soubor

Nařízení státní veterinární správy-mimořádná veterinární opatření-mor včelího plodu

Č.j.: 454/2020 Ev.č.: 57/2020 Zhotovitel: Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj

Stáhnout soubor

VV Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu

Č.j.: 444/2020 Ev.č.: 55/2020 Zhotovitel: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 7381 Frýdek-Místek

Stáhnout soubor

Veřejná vyhláška opatření obecné povahy-Stanovení místní úpravy provozu

Č.j.: 441/2020 Ev.č.: 54/2020 Zhotovitel: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Stáhnout soubor

Návrh závěrečného účtu SOPM za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Č.j.: 438/2020 Ev.č.: 53/2020 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Záměr prodat nemovitou věc p.č. 2440/10

Č.j.: 431/2020 Ev.č.: 52/2020 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Záměr pronájmu garáže č. 5

Č.j.: 427/2020 Ev.č.: 49/2020 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04

Stáhnout soubor

Záměr pronájmu garáže č. 8

Č.j.: 428/2020 Ev.č.: 50/2020 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04

Stáhnout soubor

Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí RSB

Č.j.: 405/2020 Ev.č.: 48/2020 Zhotovitel: DSO RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov

Stáhnout soubor

DSO RSB-Závěrečný účet za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření

Č.j.: 405/2020 Ev.č.: 47/2020 Zhotovitel: DSO RSB, Nádražní 38, 739 21 Paskov

Stáhnout soubor

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2020

Č.j.: 388/2020 Ev.č.: 45/2020 Zhotovitel: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Stáhnout soubor

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019

Č.j.: 386/2020 Ev.č.: 44/2020 Zhotovitel: SmVaK Ostrava a.s.

Stáhnout soubor

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

Č.j.: - Ev.č.: 43/2020 Zhotovitel: SOPM

Stáhnout soubor

Oznámení o snížení sazby DPH od 1.5.2020-vodné, stočné

Č.j.: 371/2020 Ev.č.: 42/2020 Zhotovitel: SmVaK

Stáhnout soubor

Zasedání Zastupitelstva obce Krásná 15.4.2020

Č.j.: 340/2020 Ev.č.: 41/2020 Zhotovitel: Obecní úřad Krásná

Stáhnout soubor

Opatření obecné povahy-lesy

Č.j.: 328/2020 Ev.č.: 40/2020 Zhotovitel: Ministerstvo zemědělství

Stáhnout soubor

Opatření obecné povahy

Č.j.: 322/2020 Ev.č.: 39/2020 Zhotovitel: AOP ČR, Kaplanova 1931/1, Praha

Stáhnout soubor

Upozornění finančního úřadu

Č.j.: 291/2020 Ev.č.: 38/2020 Zhotovitel: Finanční úřad

Stáhnout soubor

Mimořádné opatření č.j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN

Č.j.: 270/2020 Ev.č.: 36/2020 Zhotovitel: Vláda ČR

Stáhnout soubor

Oznámení zrušení zasedání SOPM

Č.j.: 272/2020 Ev.č.: 37/2020 Zhotovitel: SOPM

Stáhnout soubor

Sbírka zákonů o přijetí krizového opatření č. 41

Č.j.: --- Ev.č.: 35/2020 Zhotovitel: PS PČR

Stáhnout soubor

Sbírky zákonů – opatření

Č.j.: --- Ev.č.: 29/2020 Zhotovitel: HZS MSK

Stáhnout soubor

Sbírky zákonů-opatření

Č.j.: --- Ev.č.: 32/2020 Zhotovitel: PS PČR

Stáhnout soubor

Opatření vlády a přílohou

Č.j.: --- Ev.č.: 30/2020 Zhotovitel: Vláda ČR

Stáhnout soubor

Sbírky zákonů – opatření

Č.j.: --- Ev.č.: 33/2020 Zhotovitel: PS PČR

Stáhnout soubor

Změna opatření vlády

Č.j.: --- Ev.č.: 31/2020 Zhotovitel: Vláda ČR

Stáhnout soubor

Zrušení zasedání zastupitelstva dne 16.03.2020

Č.j.: --- Ev.č.: 28/2020 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, IČ: 00577022

Stáhnout soubor

Krásenský informátor – změna úředních hodin na Obecním úřadě Krásná

Č.j.: --- Ev.č.: 27/2020 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Usnesení vlády ČR 82. – krizové opatření (uzavření restaurací a některých obchodů)

Č.j.: --- Ev.č.: 26/2020 Zhotovitel: Vláda ČR

Stáhnout soubor

Mimořádné opatření MV- 48168-2/OAM-2020 – dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Č.j.: --- Ev.č.: 25/2020 Zhotovitel: MINISTERSTVO VNITRA ČR, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34, Praha 7

Stáhnout soubor

Usnesení vlády ČR 75. – 81. – krizová opatření, vědomé šíření COVID-19 trestným činem a zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Č.j.: --- Ev.č.: 24/2020 Zhotovitel: Vláda ČR

Stáhnout soubor

Usnesení vlády ČR 70. – 74. – krizová opatření a dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky

Č.j.: --- Ev.č.: 23/2020 Zhotovitel: Vláda ČR

Stáhnout soubor

Usnesení vlády ČR – Nouzový stav

Č.j.: --- Ev.č.: 22/2020 Zhotovitel: Vláda ČR

Stáhnout soubor

Momořádné opatření – zákaz veřejných akcí

Č.j.: --- Ev.č.: 20/2020 Zhotovitel: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Stáhnout soubor

Mimořádné opatření – uzavření škol

Č.j.: --- Ev.č.: 21/2020 Zhotovitel: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

Stáhnout soubor

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

Č.j.: 226/2020 Ev.č.: 17/2020 Zhotovitel: Sdružení obcí povodí Morávky

Stáhnout soubor

Tisková zpráva Finančního úřadu

Č.j.: --- Ev.č.: 14/2020 Zhotovitel: Finanční úřad pro MSK Ostrava

Stáhnout soubor

Zasedání zastupitelstva Obce Krásná

Č.j.: --- Ev.č.: 15/2020 Zhotovitel: Obecní úřad v Krásné, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Návrh rozpočtu Obce Krásná na rok 2020

Č.j.: 196/2020 Ev.č.: 13/2020 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Veřejná vyhláška Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

Č.j.: 150/2020 Ev.č.: 12/2020 Zhotovitel: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Stáhnout soubor

Oznámení zahájení stavebního řízení Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná-Pražmo

Č.j.: 148/2020 Ev.č.: 11/2020 Zhotovitel: Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Stáhnout soubor

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

Č.j.: 117/2020 Ev.č.: 10/2020 Zhotovitel: Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51 Dobrá

Stáhnout soubor

Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána 20.2.2020

Č.j.: 116/2019 Ev.č.: 9/2020 Zhotovitel: RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov

Stáhnout soubor

Návrh-rozpočet SOPM na rok 2020

Č.j.: 98/2020 Ev.č.: 7/2020 Zhotovitel: Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá 230

Stáhnout soubor

Střednědobý výhled rozpočtu SOPM na léta 2021-2022

Č.j.: 98/2020 Ev.č.: 8/2020 Zhotovitel: Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá 230

Stáhnout soubor

Oznámení-Veřejná vyhláška-neznámý právní nabyvatel pozemku

Č.j.: 93/2020 Ev.č.: 6/2020 Zhotovitel: Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství

Stáhnout soubor

Veřejná vyhláška-Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020

Č.j.: 75/2020 Ev.č.: 5/2020 Zhotovitel: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Stáhnout soubor

Informace Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

Č.j.: 50/2020 Ev.č.: 4/2020 Zhotovitel: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Stáhnout soubor

Dražební vyhláška č.j. 169EX 3735/16-153

Č.j.: 7/2020 Ev.č.: 1/2020 Zhotovitel: Exekutorský úřad Brno-Město, Mgr. LucieValentová

Stáhnout soubor

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

Č.j.: 14/2020 Ev.č.: 2/2020 Zhotovitel: Sdružení obcí povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51 Dobrá

Stáhnout soubor

Pravidla rozpočtového provizoria obce Krásná

Č.j.: --- Ev.č.: 130/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu

Č.j.: 1231/2019 Ev.č.: 126/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 4/2019 o místním poplatku ze psů

Č.j.: 1230/2019 Ev.č.: 125/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Č.j.: 1229/2019 Ev.č.: 124/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Záměr pronájmu části pozemku, na níž je umístěna buňka-stánek

Č.j.: 1234/2019 Ev.č.: 129/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Zasedání zastupitelstva obce Krásná

Ev.č.: 121/2019 Zhotovitel: Obecní úřad Krásná

Stáhnout soubor

Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020

Č.j.: 1218/2019 Ev.č.: 122/2019 Zhotovitel: SmVaK

Stáhnout soubor

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

Č.j.: 1208/2019 Ev.č.: 120/2019 Zhotovitel: Sdružení obcí Povodí Morávky

Stáhnout soubor

Záměr změnit nájemní smlouvu – obecní garáž č. 4

Č.j.: 1149/2019 Ev.č.: 113/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Záměr změnit nájemní smlouvu – obecní garáž č. 2

Č.j.: 1147/2019 Ev.č.: 111/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Záměr změnit pachotvní smlouvu – obecní pozemky

Č.j.: 1155/2019 Ev.č.: 119/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Záměr změnit nájemní smlouvu – garáž č. 3

Č.j.: 1148/2019 Ev.č.: 112/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Záměr změnit nájemní smlouvu – obecní garáž č. 5

Č.j.: 1150/2019 Ev.č.: 114/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Záměr změnit nájemní smlouvu – obecní garáž č. 6

Č.j.: 1151/2019 Ev.č.: 115/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Záměr změnit nájemní smlouvu – obecní garáž č. 8

Č.j.: 1153/2019 Ev.č.: 117/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Záměr změnit nájemní smlouvu – obecní garáž č. 7

Č.j.: 1152/2019 Ev.č.: 116/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Záměrř změnit pachtovní smlouvu – obecní pozemky

Č.j.: 1154/2019 Ev.č.: 118/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Zasedání zastupitelstva obce Krásná

Ev.č.: 110/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Krásná na léta 2020-2024

Č.j.: 1135/2019 Ev.č.: 109/2019 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Sněm starostů SOPM

Č.j.: 1133/2019 Ev.č.: 108/2019 Zhotovitel: Sdružení obcí povodí Morávky

Stáhnout soubor

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektrřiny- zrušení – 25.11.

Č.j.: 1090/2019 Ev.č.: 107/2019 Zhotovitel: ČEZ Distribuce, a.s.

Stáhnout soubor

Návrh rozpočtu RSB na rok 2020

Č.j.: 1094/2019 Ev.č.: 104/2019 Zhotovitel: RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov

Stáhnout soubor

Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí RSB dne 28.11.2019

Č.j.: 1093/2019 Ev.č.: 103/2019 Zhotovitel: RSB. Nádražní 700, 739 21 Paskov

Stáhnout soubor

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu RSB na léta 2020-2022

Č.j.: 1094/2019 Ev.č.: 105/2019 Zhotovitel: RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov

Stáhnout soubor

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Č.j.: 1090/2019 Ev.č.: 102/2019 Zhotovitel: ČEZ Distribuce, a.s.

Stáhnout soubor

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Č.j.: 1078/2019 Ev.č.: 101/2019 Zhotovitel: ČEZ Distribuce, a.s.

Stáhnout soubor

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávky

Č.j.: 1047/2019 Ev.č.: 100/2019 Zhotovitel: Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51

Stáhnout soubor

Záměr vypůjčky sálu Obecního úřadu Krásná

Č.j.: 1043/2019 Ev.č.: 98/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo

Stáhnout soubor

Záměr vypůjčit sál Hasičské zbrojnice na Dolní Krásné

Č.j.: 1044/2019 Ev.č.: 99/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo

Stáhnout soubor

VV-povolení výjimky ze zákazu odchytávat živočichy a ze základních podmínek ochrany

Č.j.: 1035/2019 Ev.č.: 97/2019 Zhotovitel: SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm

Stáhnout soubor

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím

Č.j.: 987/2019 Ev.č.: 96/2019 Zhotovitel: Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

VV – oznámení o zahájení správního řízení

Č.j.: 974/2019 Ev.č.: 95/2019 Zhotovitel: Krajský úřad MSK

Stáhnout soubor

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Č.j.: 963/2019 Ev.č.: 94/2019 Zhotovitel: ČEZ Distribuce , a.s.

Stáhnout soubor

Zasedání zastupitelstva obce Krásná

Ev.č.: 93/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Vaše žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Č.j.: 849/2019 Ev.č.: 92/2019 Zhotovitel: Obecní úřad Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Žádost o informaci

Č.j.: 849/2019 Ev.č.: 92/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Ev.č.: 91/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 3/2019

Ev.č.: 90/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

Č.j.: 906/2019 Ev.č.: 89/2019 Zhotovitel: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Stáhnout soubor

Veřejná výzva na obsazení pracovního místa /četní-správce rozpočtu a financování

Č.j.: 903/2019 Ev.č.: 88/2019 Zhotovitel: Obec Pražmo, 739 04

Stáhnout soubor

Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána

Č.j.: 893/2019 Ev.č.: 86/2019 Zhotovitel: Region Slezská brána

Stáhnout soubor

VV – Opatření obecné povahy

Č.j.: 896/2019 Ev.č.: 87/2019 Zhotovitel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1

Stáhnout soubor

Sněm starostů Sdružení obcí povodí Morávka

Č.j.: 872/2019 Ev.č.: 85/2019 Zhotovitel: Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51

Stáhnout soubor

Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 2/2019

Č.j.: 829/2019 Ev.č.: 84/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo

Stáhnout soubor

Obecně závazná vyhláška obce Krásná č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se sta

Č.j.: 828/2019 Ev.č.: 83/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo

Stáhnout soubor

Nabídka volného pracovního místa

Ev.č.: 82/2019 Zhotovitel: Obec Vyšní Lhoty

Stáhnout soubor

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny 21.8.2019

Č.j.: 794/2019 Ev.č.: 81/2019 Zhotovitel: ČEZ Distribuce, a.s.

Stáhnout soubor

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Krásná 12.08.2019

Č.j.: 793/2019 Ev.č.: 80/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Vyšní Lhoty

Č.j.: 772/2019 Ev.č.: 79/2019 Zhotovitel: Obec Vyšní Lhoty

Stáhnout soubor

Veřejná vyhláška-Vyrozumění o doplnění spisu

Č.j.: 767/2019 Ev.č.: 78/2019 Zhotovitel: SCHKOB Rožnov pod Radhoštěm

Stáhnout soubor

Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Krásná, součástí jsou pokyny pro zpracování návrhu Změny š. 1 Územního plánu ob

Č.j.: 751/2019 Ev.č.: 77/2019 Zhotovitel: Magistrát města Frýdku-Místku

Stáhnout soubor

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí

Č.j.: 742/2019 Ev.č.: 76a/2019 Zhotovitel: Krajský úřad MSK

Stáhnout soubor

Veřejná vyhláška-Rozhodnutí-příloha

Č.j.: 742/2019 Ev.č.: 76a/2019 Zhotovitel: Krajský úřad MSK

Stáhnout soubor

Závěrečný účet SOPM za rok 2018

Ev.č.: 76/21019 Zhotovitel: SOPM Dobrá 230, 739 51

Stáhnout soubor

Záměr obce Krásná prodat nemovité věci

Č.j.: 692/2019 Ev.č.: 75/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo

Stáhnout soubor

Závěrečný účet za rok 2018-RSB

Č.j.: 679/2019 Ev.č.: 72/2019 Zhotovitel: RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 1/2019 RSB

Č.j.: 679/2019 Ev.č.: 73/2019 Zhotovitel: RSB, Nádražní 700, 739 21 Paskov

Stáhnout soubor

FIN 2-12M (výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu)

Ev.č.: 66/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krásná za rok 2018

Ev.č.: 71/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Příloha

Ev.č.: 69/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Výkaz zisku a ztráty

Ev.č.: 67/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Schválený závěrečný účet obce Krásná za rok 2018

Ev.č.: 65/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Rozvaha – bilance

Ev.č.: 68/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Inventarizační zpráva za rok 2018

Ev.č.: 70/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 2/2019

Ev.č.: 59/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 1/2019-SOPM

Č.j.: 449/2019 Ev.č.: 39/2019 Zhotovitel: Sdružení obcí Povodí Morávky, Dobrá 230, 739 51

Stáhnout soubor

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Ev.č.: 33/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Rozpočet obce Krásná na rok 2019

Č.j.: 361/2019 Ev.č.: 25/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 p. Pražmo

Stáhnout soubor

Schválený rozpočet SOPM na rok 2019

Č.j.: 167/2019 Ev.č.: 15/2019 Zhotovitel: SOPM Dobrá 230, 739 51

Stáhnout soubor

Informace SOPM ke zveřejnění dle zákona č. 250/2000 Sb.

Ev.č.: 13/2019 Zhotovitel: SOPM Dobrá 230, 739 51

Stáhnout soubor

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2020-2021 SOPM

Č.j.: 167/2019 Ev.č.: 14/2019 Zhotovitel: SOPM Dobrá 230, 739 51

Stáhnout soubor

Výroční zpráva o činnosti obce Krásná v oblasti poskytování informacií

Č.j.: 168/2019 Ev.č.: 16/2019 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Informace obce Krásná dle zákona č. 250/2000 Sb., rok 2019 – www.obec-krasna.cz;www.udeska.info/krasna

Ev.č.: 16/2017 Zhotovitel: Obec Krásná

Stáhnout soubor

Střednědobý výhled rozpočtu Obce Krásná na roky 2019-2021

Ev.č.: 112/2017 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor

Darovací smlouva-Římskokatolická farnost Morávka

Č.j.: 121/2017 Ev.č.: 22/2017 Zhotovitel: Obec Krásná, Krásná 287, 739 04 Pražmo

Stáhnout soubor