Obecní úřad

Obecní úřad Krásná

Telefon:

+420 558 692 205
+420 724 164 574

Adresa:

Krásná 287,
pošta Pražmo 739 04

Úřední hodiny:

Po: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:15
St: 8:00 – 11:oo, 11:30 – 16:30

IČ: 00577022
Datová schránka: v5ravp4
Bankovní spojení: 27522781/0100

Chytrá komunikace aktivně zapojuje
občany do dění obce, zvyšuje
informovanost a spokojenost.

» Více informací o mobilním rozhlase

Projekty EU

Projekt POŘÍZENÍ VÝZBROJE A VÝSTROJE PRO JPO
- 2. ETAPA

Regenerace vodní nádrže Krásná pod Lysou Horou

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013492

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Záměrem projektu je regenerace vodní nádrže, výstavba tůní a výsadba zeleně v obci Krásná.
Součástí prací bude odbahnění nádrže, odstranění dřevin z hráze, oprava technických prvků
vč. úpravy koryta, vybudování tůní, založení trávníku a výsadba dřevin. Realizací projektu
dojde k posílení ekosystémové funkce krajiny na 1 lokalitě o rozloze 0,42 ha.

Celkové způsobilé výdaje: 2 122 867 Kč
Dotace EU: 1 804 437 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce podpory: 318 430 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 15. 3. 2021
Datum plánovaného ukončení projektu: 30. 10. 2021

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace: Obec Krásná